Tuyển thực tập tại công tư vấn nhân sự Vietez

Tính từ ngày 24/2 khi đăng tin Cần tìm cộng tác viên có thể gắn bó để trở thành chiến hữu đến nay đã được 2 tháng. Dù phỏng vấn khá nhiều và cũng tìm được 1 số bạn phù hợp nhưng tiếc là chưa có duyên...

Mẫu quy định đánh giá công việc nhân viên

Dạo này nhiều người hỏi tôi về cách đánh giá nhân viên quá. Tôi nghiệm thấy những công ty hỏi tôi về điều này thường là công ty nhỏ. Nếu tư vấn cho dùng KPI thì lại lớn quá. Vì vậy tôi nghĩ mẫu này c...