Tuyển thực tập tại công tư vấn nhân sự Vietez

Tính từ ngày 24/2 khi đăng tin Cần tìm cộng tác viên có thể gắn bó để trở thành chiến hữu đến nay đã được 2 tháng. Dù phỏng vấn khá nhiều và cũng tìm được 1 số bạn phù hợp nhưng tiếc là chưa có duyên...