About Hung Cuong Nguyễn

http://tailieunhansu.com/diendan/ http://blognhansu.net http://kinhcan.net

Nhân sự là nhỏ

[Nhân quả] Tuyển Cộng tác viên, Rồi cả thực tập. Cho vào công ty. Nhưng không phù hợp. Cần sự thay máu. Sợ mất hình ảnh, Công ty giữ lại. Nguồn lực có hạn, Không thể tuyển thêm. Dự án chậm trễ. Tìm h...

Review ITviệc – đứa con ruột của Chris Harvey

Bài viết này có tý PR trá hình cho Itviec.com 🙂 . Đợt trước, cụ thể hơn là năm ngoái tự nhiên tôi thấy ầm ầm trên facebook quảng cáo của 1 đơn vị tuyển dụng với Slogan "ít nhưng mà chất", lúc đó tôi ...