About Hung Cuong Nguyễn

http://tailieunhansu.com/diendan/ http://blognhansu.net http://kinhcan.net

Bảng Báo Cáo Lương của JobStreet 2015

Tối nay tôi nhận được thư của JobStreet về báo cáo lương với nội dung như sau: Subject: Nguyen, tải ngay báo cáo lương 2015 Bạn có được trả lương xứng đáng? Thân chào Nguyen, Bạn đã có cơ sở để so sá...