_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/11/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/11/28/phuong-phap-tinh-luong-3p-theo-bien-the-thoa-thuan-truoc-tong-roi-chia-cac-phan-cua-linkpower/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/11/28/phuong-phap-tinh-luong-3p-theo-bien-the-thoa-thuan-truoc-tong-roi-chia-cac-phan-cua-linkpower/phuong-phap-tinh-luong-3p-theo-huong-thoa-thuan-min/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Chi tiết các bước triển khai phương pháp kết hợp BSC – KPI và JD – KPI

Khi tiến hành tư vấn hay đào tạo xây dựng Hệ thống Quản trị hiệu suất, tôi luôn đề xuất phương án đó là BSC – JD – KPI. Phương pháp này khắc phục được nhiều nhược điểm hơn so với việc chỉ áp dụng thuần phương pháp BSC - KPI hay JD - KPI. Các bước tổng quát để triển khai, tôi đã chia sẻ ở bài: Các bước triển khai xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất theo phương pháp kết hợp BSC – KPI và JD – KPI. Bài này, tôi sẽ viết chi tiết hơn để bạn có thể rõ hình dung hơn.

Giai đoạn 1: Topdown – Từ trên xuống
- Bước 1: Xác định dòng chảy chiến lược. Công việc đầu tiên trong quá trình xây dựng hệ thống Quản trị hiệu suất nói riêng và xây dựng hệ thống Quản trị Nhân sự nói chung đó chính là cần xác định xem chiến lược của tổ chức là gì trong chu kỳ chiến lược sắp tới. Trong bước này, chúng ta cần phải xác định được:
+ Mô hình kinh doanh CANVAS của công ty
+ SWOT (Điểm yếu, điểm mạnh, cơ hội, thách thức) và phương án chiến lược được lựa chọn cho tổ chức
+ Chiến lược tổng thể của DN
+ Chiến lược dòng sản phẩm (SBU/ PL)
+ Chiến lược thị trường
+ Chiến lược cạnh tranh
+ Chiến lược cấp chức năng

- Bước 2: Xác định bản đồ chiến lược.Từ các ý tưởng chiến lược được xác định ở bước 1, chúng ta nhặt các ý tưởng đó vào trong 1 bức tranh gọi là Bản đồ chiến lược bao gồm 4 viễn cảnh: Tài chính, Khách hàng, Nội bộ, Phát triển. Thông thường:
+ Viễn cảnh tài chính hay chứa các chiến lược liên quan đến tài chính: Lợi nhuận, doanh thu, chi phí và đầu tư.
+ Viễn cảnh khách hàng chứa các chiến lược xung quanh khách hàng: Tìm kiếm khách tiềm năng, sự hài lòng của khách, trải nghiệm khách hàng, thị trường, xúc tiến, quảng cáo, giá, địa điểm.
+ Viễn cảnh nội bộ chứa các chiến lược liên quan bến bên trong doanh nghiệp: Quy trình, Hệ thống quản trị cơ học, Sản phẩm, Hiệu suất, cung ứng...
+ Viễn cảnh Phát triển chứa các chiến lược liên quan đến con người: Năng lực, văn hóa, tri thức

- Bước 3: Xác định các thước đo và chỉ tiêu chiến lược. Từ bản đồ chiến lược, công việc tiếp theo đó là lên các thước đo hiệu quả chiến lược và chỉ tiêu chiến lược. Để lên các thước đo chúng ta cần lặp đi lặp lai 3 bước:
+ Chiến lược ... như thế nào là đạt kỳ vọng về số lượng, chất lượng, chi phí, thời gian?
+ Nếu chiến lược khó lên được thước đo, chúng ta trả lời câu hỏi tiếp: Chúng ta cần có chiến thuật hay nhân tố nào dẫn tới sự thành công của chiến lược
+ Sau khi có chiến thuật, chúng ta quay trở lại câu hỏi 1: Chiến thuật ... như thế nào là đạt kỳ vọng về số lượng, chất lượng, chi phí, thời gian?

Câu trả lời sẽ được chuyển đổi ra các thương đo thể hiện ý nghĩa tương ứng. Các thước đo thường là: số, tỷ lệ, thời gian. Chi tiêu của thước đo sẽ được lấy tham chiếu từ năm trước, tham chiếu ngành và các phân tích chiến lược. Ví dụ: Chiến lươc Gia tăng lợi nhuận, đạt là tăng lên 20% so với năm trước. Như vậy thước đo có ý nghĩa tương tự là: Tổng lợi nhuận cần đạt. Chỉ tiêu của chiến lược là 60 tỷ. Với tham chiếu năm trước công ty đạt 50 tỷ.

- Bước 3: Đưa các thước đo và chỉ tiêu chiến lược vào thẻ điểm cân bằng (BSC). Tùy vào công cụ chúng ta có như excel hay phần mềm, sau khi có được các thước đo chiến lược, chúng ta đưa các thước đo đó vào công cụ.

- Bước 4: Hoàn thiện BSC của công ty:
+ Trọng số viễn cảnh, thành phần
+ Đơn vị
+ Tần suất kiểm soát

- Bước 5: Từ bản BSC hoàn thiện, phân bổ các chỉ tiêu xuống các bộ phận.
Nguyên tắc phân bổ CTH (C: Chịu trách nhiệm chính, báo cáo giải trình; T: Tham gia vào dòng chảy công việc; H: Hỗ trợ cung cấp thông tin)

Giai đoạn 2: Bottomup – Từ dưới lên:
- Nhận chỉ tiêu được phân bổ từ công ty
- Coi các chỉ tiêu của công ty như là mục tiêu của bộ phận.
- Phân rã các mục tiêu bộ phận ra thành các mục tiêu nhỏ hơn để giúp bộ phận dễ đạt mục tiêu hơn.
- Xác định chức năng nhiệm vụ, vị trí của bộ phận
- Tìm các thước đo hiệu quả và chỉ tiêu công việc từ chức năng và quy trình bộ phận
- Tập hợp các thước đo và chỉ tiêu đó vào bảng chỉ tiêu được phân bổ để tạo thành thư viện KPI (thước đo hiệu quả công việc)

Giai đoạn 3: Hoàn thiện các thẻ KPI cho vị trí và hệ thống Quản trị hiệu suất
- Tiến hành rút gọn, lựa chọn các KPI phù hợp cho từng vị trí
- Chỉnh sửa, thêm bớt các thước đo khắc phục điểm yếu khi áp dụng KPI
- Xây dựng hệ thống đo đếm báo cáo
- Xây dựng chính sách đánh giá và lương thưởng thúc đẩy hoàn thành KPI
- Kiểm thử chính sách trước khi áp dụng

Giai đoạn 4: Triển khai áp dụng KPI vào thực tế:
- Lên kế hoạch công việc
- Triển khai đo lường
- Đánh giá, xác định công việc yếu cần đào tạo.
- Triển khai hệ thống đãi ngộ

Còn tiếp

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)
Tư vấn xây dựng hệ thống Quản trị Nhân sự

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

Viết một bình luận