_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/20/huong-dan-dat-cau-hoi-khi-muon-hoi-cuong-can/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/20/huong-dan-dat-cau-hoi-khi-muon-hoi-cuong-can/khung-nang-luc/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Hình ảnh lớp BSCvsKPI – Kỹ thuật triển khai online G7

Một lớp Bscvskpi - Kỹ thuật xây dựng và triển khai nữa cũng kết thúc. Hộp đen trong mô hình đã được thiết lập. Và lớp dừng khi tất cả đều gõ: không còn câu hỏi.

Cám ơn anh chị và các bạn đã tham gia với Cường. Và nếu:
- Cần học lại: Cường xin gửi lời mời học lại miễn phí tới toàn thể anh chị em.
- Cần hỗ trợ trực tiếp tại công ty, vui lòng báo cho C để C thu xếp đến hỗ trợ các thầy. Việc hỗ trợ này hoàn toàn miễn phí như trên cho đến khi chúng ta hoàn thành xong 1 phòng ban.

Nếu cần xem video của lớp, thân mời anh chị xem tại đây: https://hocviennhansu.edubit.vn/bscvskpi-7-ky-thuat-xay-dung-va-trien-khai-ver-thuong-mai-xuat-khau-thuy-san

Còn nếu muốn học lại, vui lòng liên hệ với bạn trợ ký tại: http://daotaonhansu.net/2021/06/26/lop-ky-thuat-xay-dung-va-trien-khai-bsckpi-online-g08-13-07-2021/

Hẹn gặp lại anh chị em ở lớp 08 sắp tới!

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

Viết một bình luận