_ap_ufes{"success":true,"siteUrl":"blognhansu.net.vn","urls":{"Home":"http://blognhansu.net.vn","Category":"http://blognhansu.net.vn/category/ban-tin-blog-nhan-su/","Archive":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/","Post":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/","Page":"http://blognhansu.net.vn/cam-on/","Attachment":"http://blognhansu.net.vn/2021/10/14/tai-sao-nguoi-ta-dung-kpi-ngan-xep-danh-gia-hieu-qua-cong-viec-theo-hinh-chuong/danh-gia-hinh-chuong-min/#main","Nav_menu_item":"http://blognhansu.net.vn/2021/03/17/hoc-vien-nhan-su/"}}_ap_ufee

Cách huấn luyện nhân viên

Tôi thấy stt này của anh Sơn hay và thấm nên mạn phép mang về để mọi người cùng đọc. Rất hữu ích

HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN
Nhân viên sẵn sàng, hào hứng và học hỏi tốt nhất khi:
(1) Thấu hiểu mục tiêu và được huấn luyện đủ
(2) Nhìn thấy một "hình mẫu" thành công
(3) Được tham gia trải nghiệm, áp dụng và lặp lại trong công việc thực tế
(4) Được tham gia vào đánh giá kết quả của chính mình.

Vì thế chu trình huấn luyện nên là : GIẢI - LÀM - ÁP - ĐÚC
GIẢI thích :sếp nói rõ mục tiêu, các bước, cách làm tốt, điểm lưu ý
LÀM mẫu : sếp trực tiếp làm mẫu, hoặc mô tả mẫu thành công
ÁP dụng : để nhân viên trải nghiệm, sếp dõi theo, hướng dẫn, động viên
ĐÚC kết : để nhân viên tự đúc kết kinh nghiệm, đánh giá kết quả. Sếp chia sẻ, gợi mở từ kinh nghiệm bản thân.

Phan Son | fb/phansonhrd/posts/10214457593296306

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

1 bình luận về “Cách huấn luyện nhân viên”

Viết một bình luận