Báo cáo khảo sát lương 2016 của Frist Alliances – Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances

Tối muộn, còn nhiều việc chưa xong, tôi ngồi check mail thấy nhận được thư của First Alliances - Marketing. Mail này gửi từ ngày 13/7 mà giờ tôi mới đọc. Áy náy quá. Nội dung mail như sau:

Check out Vietnam Salary Guide 2016

Dear Mr./Ms.,

First Alliances is pleased to share our Vietnam Salary Guide 2016 with you.

This guide is a handy reference which provides an insight to various positions across 12 specializations & industries in Vietnam.

We hope this salary guide provides a useful tool to both job seekers seeking new employment opportunities and employers seeking to update their remuneration strategy to ensure they remain competitive in attracting and retaining talents.

If you would like to find out more about salaries and recruitment trends in Vietnam, call one of our consultants today for more information.

DOWNLOAD SALARY GUIDE

Best Regards,
First Alliances

Hóa ra họ gửi cho tôi và những người khác bản Báo cáo lương của họ. Vậy là chúng ta có thêm một đơn vị nữa tham gia cung cấp thông tin hót này. Họ đã gửi cho tôi nhưng không thấy có dòng nào bảo cần phải bảo mật nên tôi nghĩ chắc FA cũng không phiền khi tôi đưa nó cho cộng đồng cùng tham khảo.

Vậy nên, mọi người ai cần tham khảo thì tải tại đây nhé! Linkdownload: http://goo.gl/LCW8gL

Hình thức của bản khảo sát lương giống như sau:

Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances 1

Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances 2

Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances 3

3 thoughts on “Báo cáo khảo sát lương 2016 của Frist Alliances – Vietnam Salary Guide 2016_First Alliances

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *