Cập nhật tình hình xuất bản sách quyển 2 – mới chuyển ngang sang vị trí nhân sự nên làm gì ?

Đã lâu quá rồi không update thông tin về dự án sách, có nhiều anh chị vào hỏi tôi : "Sao Cường không thấy truyền thông gì về dự án này?". Thú thực là đợt này không hiểu sao lại có nhiều việc nên tôi phải phân sức ra nhiều thứ nên dự án sách tôi tập trung vào viết ít tập trung vào truyền thông. Đến đợt này rảnh rảnh lại update để mọi người cùng biết.

Cho đến nay, tôi đã có được 18 anh chị em ủng hộ và tham gia là thành viên của dự án. Sách đã được hình thành bản thảo đầu tiên. Giai đoạn này tôi sẽ bắt đầu rà soát và đọc lại.

Thông tin chi tiết về dự án tôi tạm thời để ở 2 link:
- Danh sách các thành viên tham gia ủng hộ góp vốn cho dự án xuất bản sách Blog Nhân sự – Q2
- Kêu gọi góp vốn từ cộng đồng hỗ trợ xuất bản sách blog nhân sự - Quyển 2

Dưới đây là danh sách các bài viết tôi sẽ in trong tập này và một vài hình ảnh về bản thảo đầu tiên:
1. Mục lục sách blog nhân sự quyển 2:
Quyển 2 : Mới chuyển ngang sang vị trí nhân sự nên bắt đầu từ đâu ?

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *