Lời giải cho câu hỏi : Làm thế nào để giữ người tài ?

Lời giải nào để giải quyết đây. ACE nào có thể giải quyết được những câu hỏi này của sếp Linh không ?

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

1 bình luận về “Lời giải cho câu hỏi : Làm thế nào để giữ người tài ?”

  1. Rất đơn giản!!! Muốn giữ người tài thì phải có tài dùng người, phải biết người ta giỏi về lĩnh vực gì mà sử dụng đúng và phát huy được hết năng lực của người ta. Từ đó người ta mới hăng say làm việc và ngưỡng phục tài dùng người của mình. Nói chung, phải có “tài” mới giữ được người tài.

    Trả lời

Viết một bình luận