Hậu quả của việc trang bị công cụ dụng cụ làm việc Tàu cho nhân viên là thế này đây …

Đề nghị ACE làm nhân sự chú ý. Không được trang bị dụng cụ làm việc bằng đồ Trung Quốc cho nhân viên. Không là bị như thế này đây :]]

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

1 bình luận về “Hậu quả của việc trang bị công cụ dụng cụ làm việc Tàu cho nhân viên là thế này đây …”

Viết một bình luận