Social Recruiting Report 2010

Each year Jobvite publishes the industry barometer on how employers are using social networks to recruit.

* 83% will recruit in social networks this year
* 46% will spend more on social recruiting
* 36% will spend less on job boards
* 80% review social profiles

Get the complimentary report for detailed information on current recruiting trends and practices.

http://recruiting.jobvite.com/resources/social-recruiting-survey.php

Bài viết được Google đề xuất đọc kèm:

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *